Informatie

Verschillende vestigingen met nieuwbouw

De school telt momenteel twee campussen (Schuttershofstraat en Veldstraat). De leerlingen zitten verspreid per graad. Zo spelen en leren de kindjes van de kleuterklassen samen in de Schuttershofstraat. De eerste graad van de lagere school in de Schuttershofstraat en de tweede en de derde graad in de Veldstraat.

De nieuwbouw aan de Ridder Berthoutlaan is klaar. Vanaf september 2020 krijgen alle kleuters hier een plaatsje in mooie, grote en open lokalen. De tweede en derde kleuterklas verhuisden al na de kerstvakantie. De vestiging waar het 1ste en 2de leerjaar zitten, wordt opgewaardeerd en er worden klassen bijgebouwd. Omwille van de verbouwingen zal de eerste graad tijdelijk naar de nieuwbouw verhuizen.Op termijn zal ook het derde leerjaar naar de vernieuwde campus verhuizen. Zo krijg je twee grote campussen: de Veldstraat en de Ridder Berthoutlaan/Schuttershofstraat. De campus in de Rooseveltstraat verdwijnt.

Meer informatie over onze school (schooluren, afspraken, belangrijke data, …) vind je in ons schoolreglement.

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 1A
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

logo-72 px

GO! basisschool De Parel
Schuttershofstraat 50
2845 Niel
03 888 25 22
info@bsdeparel.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be