Informatie

Schooluren

De school telt twee campussen (Schuttershofstraat en Veldstraat). Zo spelen en leren de kindjes van de kleuterklassen tot en met het derde leerjaar in de Schuttershofstraat. Het vierde tot en met het zesde leerjaar vind je in de Veldstraat.

Schooluren Schuttershofstraat (K1 – L3)

8.30u – 12.05u: les

12.05u – 13.30u: middagpauze

13.30u – 15.25u: les

Schooluren Veldstraat (L4 – L6)

8.30u – 12.15u: les

12.15u – 13.30u: middagpauze

13.30u – 15.15u: les

Meer informatie over onze school (afspraken, belangrijke data, …) vind je in ons schoolreglement.

Kiva

KiVa is een wetenschappelijk onderbouwd anti-pestprogramma.
Het doel is het welbevinden van alle kinderen versterken en pesten voorkomen of oplossen. Uniek aan KiVa is de nadruk op de rol van alle leerlingen in het stoppen van pesterijen. Door kinderen inzicht aan te leren in de onderliggende dynamiek bij pesten en hen weerbaarder te maken, durven ze zelf hun verantwoordelijkheid opnemen en actief werken aan een positieve groepsnorm, waardoor pesten minder kans krijgt.
KiVa is in Finland uitgebreid getest en bewezen doeltreffend, sinds 2014 bestaat het ook in Belgiƫ. Vandaag kiezen wij net zoals meer dan 200 basisscholen in Vlaanderen voor deze totaalaanpak om pesten een halt toe te roepen en te werken aan het welzijn van elke leerling.

Deze gemotiveerde groep leerkrachten en begeleiders is de motor van de KiVa-werking. Ze volgden een opleiding om zich de KiVa-aanpak eigen te maken. Ze stippelen het KiVa-jaarprogramma uit, organiseren gezamenlijke KiVa-momenten, coachen de leerkrachten en stellen een plan van aanpak op bij pestsituaties. Uiteraard zijn ze steeds aanspreekbaar als u vragen heeft over het KiVa-programma.

logo-72 px

GO! basisschool De Parel
Schuttershofstraat 50
2845 Niel
03 888 25 22
info@bsdeparel.be

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 3
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be