Informatie

Verschillende vestigingen met nieuwbouw

De school telt momenteel vier campussen (Veldstraat, Ridder Berthoutlaan, F.D. Rooseveltstraat en Schuttershofstraat). De leerlingen zitten verspreid per graad. Zo spelen en leren de kindjes van de instap- en de eerste kleuterklas samen in de Rooseveltstraat. De tweede en derde kleuterklas zitten in de Ridder Berthoutlaan, de eerste graad van de lagere school in de Schuttershofstraat en de tweede en de derde graad in de Veldstraat. Onze mooie nieuwbouw brengt hierin verandering.

De nieuwbouw aan de Ridder Berthoutlaan is klaar. Vanaf september 2020 krijgen alle kleuters hier een plaatsje in mooie, grote en open lokalen. De tweede en derde kleuterklas verhuisden al na de kerstvakantie. De vestiging waar het 1ste en 2de leerjaar zitten, wordt opgewaardeerd en er worden klassen bijgebouwd. Omwille van de verbouwingen zal de eerste graad tijdelijk naar de nieuwbouw verhuizen.Op termijn zal ook het derde leerjaar naar de vernieuwde campus verhuizen. Zo krijg je twee grote campussen: de Veldstraat en de Ridder Berthoutlaan/Schuttershofstraat. De campus in de Rooseveltstraat verdwijnt.

Meer informatie over onze school (schooluren, afspraken, belangrijke data, …) vind je in ons schoolreglement.

GO! scholengroep Rivierenland
Lindestraat 123A
2880 Bornem
03 897 98 11
info@rvl.be

logo-72 px

GO! basisschool De Parel
Veldstraat 1
2845 Niel
03 888 25 22
info@bsdeparel.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be