Traditioneel luidt het eindejaar een periode in waarin de bedrijfswereld relatiegeschenken uitwisselt. Flessen wijn en dozen pralines gaan van hand tot hand terwijl zakenrelaties de afspraken voor het komende jaar vastleggen. Dat kan anders dachten ze bij Beijer Ref Belgium.

Beijer Ref Belgium gooit het dit jaar over een andere boeg. Ze besloten om het budget dat ze normaal aan zakenrelaties besteden, te schenken aan GO! basisschool De Parel. Met deze bijdrage kan de school ervoor zorgen dat er tot het einde van dit schooljaar geen enkel kind een lege brooddoos heeft.

De problematiek van de lege brooddozen komt de laatste jaren meer en meer onder de aandacht. Helaas neemt dat niet weg dat het aantal lege brooddozen alleen maar is toegenomen. Tijdens een gesprek met de directie en enkele personeelsleden van GO! basisschool De Parel bleek dat er veel kinderen zijn die geen eten hebben tijdens de middagpauze. 

“Wij worden steeds meer geconfronteerd met kinderen die zonder gezonde lunch op school verschijnen. Wanneer leerlingen met een slecht gevulde maag op de schoolbanken zitten, heeft dat een invloed op hun schoolprestaties en ontwikkeling. Wij zijn als school dan ook dankbaar dat Beijer Ref Belgium ons ondersteunt in onze inspanningen om hier iets aan te doen.”

Ushi Mertens – Directrice GO! Basisschool De Parel

Dit initiatief ligt volledig in de lijn van de missie van Beijer Ref Belgium om in te zetten op een duurzame toekomst. Together for tomorrow luidt de slagzin van het bedrijf en dat zijn meer dan holle woorden:

“De leerlingen van vandaag zijn onze collega’s, partners, en klanten van morgen. Het raakt ons diep dat er in onze maatschappij nog steeds kinderen zijn die niet de mogelijkheid hebben om op te groeien met dagelijks gezonde voeding. Door dit initiatief trachten wij samen met GO! basisschool De Parel een positieve impact te creëren en te investeren in de toekomst. Wij nemen onze sociale rol zeer serieus en hopen hierin een voorbeeld te zijn voor andere bedrijven.”

Koen Vervliet – Director Sales Beijer Ref Belgium

www.beijerref.be

www.bsdeparel.be

logo-72 px

GO! basisschool De Parel
Schuttershofstraat 50
2845 Niel
03 888 25 22
info@bsdeparel.be

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 3
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be