Voor de leerlingen en leerkrachten van GBS Niel zal de eerste schooldag op 2 september een beetje anders aanvoelen.

De gemeentelijke basisschool van Niel maakt vanaf het schooljaar 2019-2020 deel uit van GO! scholengroep Rivierenland (GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap) en heet vanaf dan ‘GO! basisschool De Parel’.

De leerlingen kozen zelf de naam voor hun ‘nieuwe’ school.

De gemeentelijke basisschool van Niel (GBS) met campussen in de Veldstraat, de Schuttershofstraat, de F.D. Rooseveltstraat en de Ridder Berthoutlaan, maakt vanaf dit schooljaar deel uit van GO! scholengroep Rivierenland, een scholengroep van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.
GO! scholengroep Rivierenland telt 26 scholen in Vaartland, Klein-Brabant en Rupel en ondersteunt de schoolteams op het vlak van ICT, communicatie, infrastructuur, financiën, ….  
Conny Romswinkel, algemeen directeur GO! scholengroep Rivierenland: “De takenpakketten die voor het onderwijzend personeel geen core business zijn, nemen we hen uit handen, met als doel de werkdruk in de scholen te verlagen. De scholengroep tekent kaders uit waarbinnen de scholen werken en zorgt voor de solidariteit binnen de scholengroep. Via onder andere de lerende netwerken versterken we de schoolteams en faciliteren we horizontale en verticale samenwerking.”

Voor de 597 leerlingen van de gemeentelijke basisschool in Niel verandert er weinig. Het onderwijs wordt vanaf september 2019 voortgezet op dezelfde wijze zoals nu het geval is, met dezelfde directeur en met de vertrouwde leerkrachten. De werkwijze in de klas blijft ongewijzigd, de schoolcultuur wordt behouden. Schooluren, uurroosters en dergelijke blijven dezelfde. Daarenboven zal de school zelfs meer autonomie krijgen. Aan de huidige regels inzake de vrije keuze van godsdienst, de maximumfactuur en dergelijke wordt in ieder geval niet geraakt. Bovendien engageert het GO! zich om de huidige capaciteit van het gemeentelijk basisonderwijs te behouden en indien mogelijk zelfs verder uit te bouwen.

Ouders en grootouders die op maandag 2 september hun kinderen naar school brengen, worden getrakteerd op een kleine attentie om de nieuwe naam van de school te vieren.

logo-72 px

GO! basisschool De Parel
Schuttershofstraat 50
2845 Niel
03 888 25 22
info@bsdeparel.be

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 3
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be